ខូលិជិនទឹក(ជំនួញដល់ស្បែក)

In stock
KC-003
Price in points:105 points
In stock
KC-003
Price in points:105 points
$10500
+
Add to cart
Shipping costs
 • $1 Standard Delivery for Phnom Penh
 • $2.5 Express Delivery for Phnom Penh
Payment methods
 • Pay88
 • Debit/Credit card/Union Pay/Dinners Club/
 • Online Banking: Aclida Bank
 • eWallet: Wing, Pipay & Alipay
 • COD
 • Why us
  • Fast delivery

  Original items

  24/7 support

  Quality verified items from France 

  Description

  ជួយថែរក្សាស្បែកឱ្យនៅក្មេងស្រស់ស្អាត់ បំបាត់ស្នាមអុជខ្មៅ ស្នាមជ្រីវជ្រួញនៅលើស្បែក អោយមានភាពយឺត និងបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងស្បែកផងដែល