ខូលិជិនគ្រាប់ (ជំនួញដល់ស្បែក)

In stock
KC-004
Price in points:125 points
In stock
KC-004
Price in points:125 points
$12500
+
Add to cart
Shipping costs
 • $1 Standard Delivery for Phnom Penh
 • $2.5 Express Delivery for Phnom Penh
Payment methods
 • Pay88
 • Debit/Credit card/Union Pay/Dinners Club/
 • Online Banking: Aclida Bank
 • eWallet: Wing, Pipay & Alipay
 • COD
 • Why us
  • Fast delivery

  Original items

  24/7 support

  Quality verified items from France 

  Description

  ជួយធ្វើអោយស្បែកស ភ្លឺរលោងចេញពីខាងក្នុង មានសំណើមកាត់បន្ថយស្នាមជ្រីវជ្រួញ ពីសេសទប់ស្កាត់ជំងឺសន្លាក់។